Cleanhouse Scandinavia

Cleanhouse är en av Storstockholms ledande fullsortimentsleverantörer av
städ- och golvvårdsprodukter, städmaskiner och arbetskläder.

Vi har butiker i Sundbyberg och Kungens Kurva och vår webshop är givetvis alltid öppen. Vi levererar till kunder i hela Sverige. Vi har lördagsöppet i vår städbutik i Sundbyberg

Vi erbjuder förutom ett brett produktutbud med över 5000 produkter, även försäljning och tryck på arbetskläder och profilprodukter.

Hos Cleanhouse finns allt du behöver inom lokalvård. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet inom området och hjälper gärna till med professionell rådgivning och support.

Hos Cleanhouse finns allt du behöver inom lokalvård.
Våra medarbetare har mångårig erfarenhet inom området och hjälper gärna till med professionell rådgivning och support
Vi servar och reparerar städmaskiner
Vi har egen utbildningsverksamhet
En snabb och väl fungerande distribution med egna lastbilar
Minimalt med restnoteringar
Vårt NKI (Nöjd Kund Index) låg den senaste mätningen vid (dec -2016) på 4,6 av 5 möjliga
Cleanhouse Scandinavia är certifierade enligt kvalitet och miljö ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
Högsta kreditvärdighet AAA
Utmärkelsen Guldbolag 2017
Miljöanpassade kvalitetsprodukter
Egna svanenmärkta rengöringsprodukter tillverkade i Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår affärsidé

Cleanhouse marknadsför och säljer städutrustning och städmaskiner samt arbetskläder

Våra produkter och tjänster baseras på kvalitet, miljöanpassning och kompetens

Vi ska vara den kompletta leverantören med det personliga engagemanget och leverera rätt produkter, till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris.

Vi ska med andra ord göra rätt saker på rätt sätt!

Cleanhouse har dokumenterat och implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004, som certifierades den 19 dec 2014. Kvalitetssystemet är ett verktyg för att säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet samt att vi förbättrar oss kontinuerligt genom minskning av antal fel/misstag/reklamationer etc. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.Vårt miljöarbete fokuseras på att minska miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet avseende förorening, avfall och användning av naturresurser. Vi ska vara ett miljöanpassat företag och bidra till en hållbar utveckling och för överlevnad för kommande generationer. Och vi ska efterleva alla miljölagar och föreskrifter.Vi ska kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete i syfte att minimera negativ miljöpåverkan genom att:• Tillhandahålla produkter som ger så liten påverkan på miljön som möjligt• Utbilda och engagera all personal i vårt miljöarbete• Informera våra kunder om att tänka mer miljömedvetet• Kommunicera våra miljömål, som ska vara tydliga och mätbara. Vi fokuserar på att göra det enkelt för våra kunder att göra miljö-/klimatsmarta produktval. Hela vårt agerande avseende miljön ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och våra leverantörer minimerar påverkan på miljön.För att vi ska uppehålla och säkerställa båda systemens krav och tillämplighet genomför vi både extern- och internrevision några gånger per år.Vi ställer höga miljö- och kvalitetskrav, inte bara på oss själva, utan även på våra samarbetspartners och leverantörer.Återvinning förpackningar. Vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), tidigare REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar vårt ansvar för återvinning av förpackningar. Om ni vill tar vi emot era förpackningar och skickar de vidare för återvinning.

 

 

 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.Det kan t.ex. betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö eller utan att beakta mänskliga och sociala aspekter.Vi ska bidra med en hållbar utveckling i vår värld. Vi är på god väg med färdiga ISO-system för kvalitet och miljö, en planerad certifiering av ett arbetsmiljösystem. Vi har även planer på ett CSR-system (Corporate Social Responsibility) enl ISO 26000.

Leveransvillkor enligt KEPA. Allmänna leveransbestämmelser vid försäljning av papper och övriga produkter.

Kontakta oss idag

Var inte blyg, kontakta oss redan idag, vill du ha kontakt med någon av våra medarbetare finner du det här. Eller så kontaktar du oss enkelt genom formuläret bredvid.