Arbetsmiljö och samhällsansvar

Kvalitet, motivation och nöjda kunder

Arbetsmiljö och samhällsansvar

En bra arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Det skapar kvalitet, motivation och nöjda kunder.

Vi genomför åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Vi utbildar om risker och förebyggande av arbetsskador, kemiska hälsorisker mm.

Vi har en uppförandekod för våra anställda, som vi kontinuerligt kontrollerar att vi följer.

 

I vår etikpolicy har vi fastställt att vi ska:

  • Ta ett samhällsansvar
  • Bry oss om vår omvärld
  • Respektera mänskliga rättigheter och
  • Kontinuerligt arbeta med hållbarhet

 

Vi planerar att certifiera oss för arbetsmiljö enl OHSAS 18001:2007 under 2015/16