Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Det kan t.ex. betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö eller utan att beakta mänskliga och sociala aspekter.

Vi ska bidra med en hållbar utveckling i vår värld. Vi är på god väg med färdiga ISO-system för kvalitet och miljö, en planerad certifiering av ett arbetsmiljösystem.

Vi har även planer på ett CSR-system (Corporate Social Responsibility) enl ISO 26000.