Våra värderingar

Våra värderingar

 • Kunderna ska kunna lita på oss
 • Kvalitetssäkring är en förutsättning för företagets fortsatta utveckling
 • Detta ska vara en avgörande orsak till varför kunderna väljer oss
 • Vi strävar efter ”noll fel”
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar
 • Vi ställer krav på våra leverantörer och affärspartners
 • Vi följer lagar och andra krav
 • Vi använder naturresurser på ett effektivt sätt
 • Vi minskar utsläpp och minimerar risker
 • Vi tillhandahåller miljöanpassade produkter
 • Vi arbetar med målet att skapa en god arbetsmiljö
 • Vi är öppna i vår information
 • Vi ska systematiskt skapa en god ordning och reda i vår verksamhet
 • Vi ska även ta ett samhällsansvar, bry oss om vår omvärld, respektera mänskliga rättigheter och kontinuerligt arbeta med hållbarhet.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med en god etik .